سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید سوری – شرکت توزیع تهران بزرگ
یعقوب مطاعی – شرکت توزیع تهران بزرگ
عباس فتاحی – استاد دانشگاه صنعتی همدان

چکیده:

از سالهای گذشته تا حال مکان های مختلفی در دو سطح ولتاژی ۴۰۰ ولت و ۲۰ کیلوولت برای جبران توان راکتیو در شبکه های توزیع توسط متخصصین و دست اندر کاران این سطوح ولتاژی پیشنهاد شده است. با توجه به توسعه آپارتمان نشینی و ساخت مجتمع های بزرگ و همچنین از سوی دیگر با توجه به تغییر ساختار شروع شده در شبکه های توزیع برای کاهش تلفات و افزیش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع (کاهش شاخص شبکه های ۴۰۰ ولت و افزایش شاخص شبکه های ۲۰ کیلوولت به ازای هر مشترک ) روش های گذشته جبران توان راکتیو ، جوابگوی جبران توان راکتیو مصرفی در شبکه های توزیع با ساختار جدید نمی باشد. در این مقاله با توجه به نتایج حاصل از ثباتهای نصب شده ضمن بررسی الگوی مصرف در مصارف مختلف، مقدار توان راکتیو مصرفی هر مشترک در بار پایه را محاسبه ، و با توجه به تعداد کنتور های هر تابلو لوازم اندازه گیری، خازن ثابت مورد نیاز را (مخصوصا جهت مجتمع های بزرگ مسکونی که امری ضروری به نظر می رسد) پیشنهاد می کند. در نهایت پیشنهاد طرح خازنگذاری در تابلو لوازم اندازه گیری جهت یک طرح نمونه از شرکت توزیع تهران بزرگ بررسی و محاسبه می گردد.