سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محسن پورسید آقایی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم وصنعت ایران –مدیر عامل
هاجر ژیان پناه – مهندس حمل و نقل ریلی -کارشناس حوزه معاونت اجرایی شرکت رجا
سیمین میزانی – مهندس حمل و نقل ریلی-کارشناس مدیریت بازرگانی و برنامه ریزی شرکت رجا

چکیده:

در راستای روند خصوصی سازی، تفکیک زیرساخت راه آهن از بهره برداری آن ضروری به نظر می رسد; به این ترتیب که مدیریت زیرساخت ریلی به دولت، و بهره برداری از آن به شرکت های خصوصی واگذار گردد. درنتیجهً این تفکیک، بهره بردار ( اپراتور ) موظف می شود تا در ازای دسترسی به خط و بهره برداری از آن، مبالغی را به عنوان
" شارژ" به مالکزیرساخت بپردازد. در این مقاله با توجه به مطالعات انجام شده بر روی کشورهای انگلستان، فرانسه، استرالیا ( بخش کوئینزلند) و جمهوری اسلواک، سعی شده که از روشها و شیوه های علمی برای قیمت گذاری شارژ دسترسی به خط استفاده شود و بر این اساس، مدلی مطابق با شرایط ایران ارائه و بر اساس هزینه های موجود در راه آهن ، در مسیر بافق- مشهد پیاده سازی گردد.