سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یونس دقیق – استادیار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
وحید حیدری – کارشناسی ارشد – شرکت تاپ راه هکمتان
محمد دقیق – استادیار – شرکت نفت و گاز پارس

چکیده:

برتری ژئوسینتتیک ها نسبت به سایر مسلح کننده ها، امروزه دیوارهای خاک مسلح ژئوسینتتیکی را به عنوان یکی از گزینه های مهم درطراحی دیوارهای حایل مطرح کرده است. عدم مشکلاتی نظیر خوردگی و زنگ زدگی، رفتار همسوتر با خاک، درگیری بهتر با مصالح وسهولت در اجرا از جمله این برتری هاست. از طرف دیگر مشاهدات در حین زلزله این دیوارها و نیز مطالعات آزمایشگاهی حاکی از رفتار وانعطاف پذیری مناسب آنها است. نتایج آنالیز تعادل حدی مطالعه حاضر نشان می دهد که روش بارگذاری شبه استاتیکی به علت عدم وارد کردن اثر مشخصات بارگذاری باعث طراحی دست بالا و غیراقتصادی شدن دیوار می گردد. همچنین به نظر می رسد که این موضوعیکی از علل سلامت دیوارهایی شده که با وجود عدم دقت در طراحی دینامیکی، زلزله های شدیدی را تجربه کرده اند. با ایجاد برخیتغییرات در طول و فاصله لایه های مسلح کننده و همچنین دو لایه کردن مسلح کننده در قسمت هایی که بیشترین نیرو به آن محل وارد می شود می توان به طرح بهینه ای دست یافت که با استفاده از آن ،سازه با صرفه اقتصادی ، افزایش پایداری ، کارایی بهتر و کاهش زمان ساخت همراه گردد.