سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حیدر مرادبیگی – کارشناس ارشد عمران سازه دانشگاه تربیت معلم تهران
معصومه رضانیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

زلزله از مهمترین حوادث طبیعی و مخرب در بناهای تاریخی است و معمولاً بیشترین صدمه را بر این نوع سازهها وارد می سازد. در این مقاله با مدل سازی دیوارهای قطور بنایی به دو روش قاب معادل اصلاح شده دو بعدی و روش میکرو بلوک نتایج تحلیل این دو روش مقایسه شده اند و روشی ساده برای مدل سازی اینگونه سازه ها پیشنهاد شده است. از مهمترین مزیت های روش پیشنهادی، سهولت و سرعت مدلسازی و تحلیل با حفظ دقت مناسب در این نوع سازههاست