سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید آزمون – کارشناس ارشد الکترونیک

چکیده:

برای مدیریت دفاع هوایی مجموعه ای ازفناوریهای شامل سنسورها شبکه های مخابراتی نرم افزارهای دیتافیوژن نرم افزارهای تصمیم ساز و سلاح ها نقش دارند فناوری دیتافیوژن یا ترکیب داده ها بخشی کلیدی از این مجموعه است برای دستیابی به این فناوری پیش نیازهایی وجود دارد که با توجه به مدل JDL قابل شناسایی است این مدل شامل ۵لایه برای مراحل مختلف پردازش داده ها به علاوه لایه های ورودی و خروجی و لایه پایگاه داده هاست دراین مقاله فناوری ها وزیرفناوریهای لازم برا یتحقق دیتافیوژن مطابق با مدل JDL شناسایی و بیان شده و درخت واره فناوری برای آن پیشنهاد شده است.