سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا راجع – دانشجوی کارشناسی آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
حمیدرضا فولادمند – استادیار آبیاری و زهکشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

یکی ازمسائل مهم و اساسی در کشاورزی تامین نیاز ابی گیاهان بوده و هست با توجه به گرم شدن کره زمین خشکسالی های پی در پی چند ساله اخیر و افت قابل توجه سطح ایستابی آبهای زیرزمینی مشکل تامین نیاز آبی چند برابر شده و به عنوان یکی از بحرانهای مسائل کشاورزی و مدیریتی از آن یاد می شود. براین اساس دراین تحقیق سعی بر آن شد تا با پیش بینی نیاز آبی گیاهان عمده زراعی دشت شیراز در چند سال آینده و توازن بین مقدار آب قابل دسترس و اراضی زیرکشت الگوی کشت مناسبی را ارایه داد. با استفاده از روش بلانی کریدل واسنجی شده فولادمند و احمدی ۲۰۰۹ تبخیر تعرق پتانسیل گیاه مرجع و سپس گیاهان عمده زراعی دشت شیراز محاسبه گردید و میانگین تغییرات ماهانه دمای حداقل و حداکثر پیش بینی شده با میانگین طولانی مدت دمای حداقل و حداکثر مقایسه شده و تغییرات موجود برای هر ماه بدست آمد.