سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بابک قلی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده شرکت نیرو سیستم شما لغرب

چکیده:

در این مقاله حلقه کنترلی دوگانه برای یک اینورتر سه فازچهار سیمه برای شبکه های میکرو ۱، جهت افزایش کیفیت توان در حالت کار ایزوله و همچنین کیفیت توان جریان عبوری بین شبکه قدرت و شبکه میکرو پیشنهاد شده است .سیستم کنترل شامل یک حلقه داخلی کنترل ولتاژ و یک حلقه خارجی کنترل جریان می باشد. استفاده از این دو حلقه کنترلی باعث کاهش اعوجاج کلی(THD)در ولتاژ شبکه در حالت کار ایزوله و جریان عبوری بین شبکه قدرت و شبکه میکرومی گردد. الگوریتم پیشنهادی در دو حالت کار ایزوله و متصل به شبکه برای بارهای متعادل خطی، نامتعادل و بار غیرخطی با شبیه سازی در نرم افزارATP/EMTP مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی توانایی الگوریتم برای بهبود کیفیت توان را نشان میدهد.