سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهروز عارضی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

روش رایج فعلی جهت ارزیابی فنی و مالی در مناقصات خرید چراغهای خیابانی به گونه ای است که برقراری یک تناظر مستقیم و متناسب میان قیمت چراغ از یکسو و دوام ومصرف انرژی آن از سوی دیگر امکان پذیر نمی باشد. بدین ترتیب دستگاه مناقصه گزار یا کلاً به مصرف انرژی و دوام محصول توجه نمی کند، یا اگر امتیاز اضافه ای به کاهش مصرف انرژی اختصاص دهد، میزان این امتیاز فنی و ضریب تأثیر آن بر پایه محاسبه و ارزش گذاری دقیق استوار نیست . در این مقاله شیوه جدیدی معرفی می شود که در طی اجرای آن، مصرف انرژی و دوام چراغ به پارامترهایی هم ارز با قیمت چراغ تبدیل شده و مجموعاً شاخصی تحت عنوان هزینه سالیانه روشنایی محاسبه می گردد. نشان داده خواهد شد که شاخص مذکور شاخص مناسبی جهت مقایسه اقتصادی پیشنهادات بوده و برترین پیشنهاد که بیشترین صرفه را برای خریدار به همراه داشته باشد، پیشنهادی است که هزینه سالیانه روشنایی آن حداقل باشد.