سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا حیدریان – موسسه آموزش الی نقش جهان اصفهان
فرزاد خلیلی اصفهانی –
فرشاد مقرب طهرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

امروزه رشد روزافزون مصرف انرژی و مشکلات موجود برسراین راه از جمله مسائل اقتصادی کمبود فضا و غیره جهت ایجاد نیروگاه ها و خطوط انتقال جدید سبب تفکر شده که بهترین بهره گیری ها را بتوان مورد ارزیابی قرار داد بهطوریکه مورد بررسی قرار دادیم می توان در کوتاه ترین زمان بهترین بهره را بدست آورد به عبارتی می توان اذعان داشت که بهترین پیشنهاد دراین شرایط می باشد که با استفاده از یک عملکرد پیشنهادی بهترین پیشنهاد براساس مشکلات و موانع برسرر اه خطوط انتقال و بهره برداری انتخابمی گردد تجربیات حاصله حاکی از آن است که این رویکرد م یتواند مورد توجه قرار گیرد میت وان گفت که انتخاب بهترین روش به مراتب صرفه اقتصادی را به همراه دارد.