سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدیه هنرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
یحیی زارع مهرجردی – دکتری صنایع
سیدجواد حسینی عزآبادی – کارشناسی ارشدمدیریت اجرایی

چکیده:

کاربرد تکنولوژی RFID درصنایع مختلف پیوسته درحال افزایش است مراکز نمایشگاهی و موزه ها بعنوان یک حلقه مهم در زنجیره صنعت گردشگری نیازمند استفاده از فناوری های نوین از جمله RFID برای ارتقا کیفیت خدمات و افزایش رضایت بازدیدکنندگان هستند موزه ها میتوانند از تکنولوژی RFID هم برای تسهیل عملیات و مدیریت محیط موزه و اموال و مجموعه آثارنمایشی و هم برای ارایه سرویسهای اطلاعاتی به بازدیدکننگان درقالب سیستمهای راهنمایی موزه بهره ببرند هدف این مقاله بیان پتانسیل ها و مزایای بالقوه بکارگیری این تکنولوژی درموزه ها و مراکز نمایشگاهی است برای این منظور دراین مقاله پس از بررسی نقش و دلایل کاربرد تکنولوژی RFID درمحیطهای موزه مزایای حاصل از کاربرد را با ذکر چندین مثال از موزه های مختلف که این تکنولوژی را با مقاصد مختلف بکارگرفته اند بیان نموده سپ سمدل مفهومی را دررابطه با امکان استفاده از قابلیت های تکنولوژی RFID درسیستم الکترونیکی موزه ارایه خواهیم نمود ودرنهایت وضعیت استفاده از راهنماهای الکترونیکیدرایران را مورد بررسی قرارخواهیم داد.