سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محسنعلی شایانفر – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
منصور عاشوری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه

چکیده:

امروزه اهمیت روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی مرسوم به روشهای پوش اور در تحلیل سازه ها برهمه ی مهندسیان و پژوهشگران عرصه ی سازه و زلزله آشکار است این نوع تحلیل در مقایسه با تحلیل های استاتیکی مرسوم دارای دقت بالاتر و در مقایسه با تحلیل دینامیکی غیرخطی که دقیق ترین روش تحلیل سازه در حاضر به شمار می آید بسیار ساده تر می باشد به همیندلیل برای کاهش خطاها و توسعه این روش همواره راه حلهای جدیدی پیشنهادی م شود که هریک دارای مزایا و معایبی می باشند. دراین مقاله چهار مورد از پیشرفتهای اخیر دراین زمینه مورد بررسی قرارمیگیرد تحلیل پوشاور مودی بهبود یافته IMPA تحلیل پوش اور متناسب با جرم MPP تحلیل پوش اور مودی متوالی CMP و تحلیل پوش اور بهنگام شونده براساس برش طبقه ای SSAP مواردی هستند که دراین مقاله مورد بررسی قرار میگیرند.