سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش منطقه ای غذا و بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام فرزام فر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا
سارا مهدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشا

چکیده:

در سالهای اخیر با توسعه زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی گیاهی ،برنامه های واکسن زنی (یعنی مهندسی ژنتیک درواکسن ، واکسن وکتور زنده ،واکسن اسید نوکلئیک )بطور مساعد انجام شده است . تکنولوژی استفاده از گیاهان ترار ریخته برای تولی د واکسنهای درمانی حیوانی یا انسانی در حال افزایش است . استفاده از سبزی و میوه بعنوان میزبان پروتئینهای نو ترکیب یک راه جدید برای تولید واکسنهای خوراکی است .در استفاده از واکسنهای تراریخته سود زیادی وجو ددارد مثل کاهش هزینه تهیه مواد اولیه ،برداشت سریع محص ول تولیدی ، تولید چند واکسن بطور همزمان ،ذخیره و نگه داری راحتر،عدم نیاز به زنجیره سر ودر طول حمل ونقل واکسن ،راحتی مصرف محصولات غذایی تلقیح مصون .بعضی از تولیدات واکسن در یک بافت خوردنی جمع شده و می توانند بطور مستقیم بدون نیاز به سنتز و خالص سازی مصرف شون د.در این مقاله پیشرفتهای اخیر در سیستم های بیان پروتئین نو ترکیب گیاهی شامل میوه ،سبزی ،غلات و جلبکها ،فاکتورهای محیطی مؤثر برای تولید پروتئین نو ترکیب در گیاهان ،سیستم های خالص سازی و تولید پروتئین آورده شده درباره نگرانی های ایمنی زیستی و سلامت همگانی بحث شده و به محدودیت های واکسنهای گیاهی تراریخته نیز توجه شده است