سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس خدمات ارزش افزوده تلفن همراه در ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زاهده فرشاد – سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، اداره کل تحقیقات و جهاد خودکفا

چکیده:

با پیشرفت تکنولوژیهای جدید، الگوی مصرف کاربران تلفن همراه و رسانهها درحال تغییر و پیشروی به سمت همگرایی میباشند. این تغییر الگوی مصرف منجر به توسعه نسلهای جدید موبایل و ارائه سرویسهای پیشرفتهتر گشته است. در این مقاله به بررسی بازار تلویزیون موبایل در نقاط مختلف دنیا پرداخته و عوامل پیشران و موانع بازار تلویزیون موبایل را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. از جمله مهمترین عوامل توسعه بازار تلویزیون موبایل میتوان به افزایش تمایل بهTDtv کاهش هزینه تراشهها، رشد خدمات آنالوگ، رویدادهای ورزشی و رشد بازارهای نوظهور اشاره کرد. موانع رشد بازار تلویزیون موبایل را نیز میتوان در دسترس نبودن گوشی ، چندگانگی استانداردها، تردید در میزان علاقه مشتریان، هزینه های زیاد راه اندازی، کمبود طیف فرکانسی، فقدان مدل کسبوکار مناسب و افزایش استفاده از فناوری های جایگزینی نظیرiPhone دانست.