سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحمت اله قاجار – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
علی نیکنامی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
داود حسینی – کارشناش ارشد هوافضا، سازمان صنایع هوافضا

چکیده:

در این مقاله رفتار خستگی حرارتی نمونههای گرافیتی با استفاده ازآزمایش کوئنچ مورد بررسی قرار گرفته و استحکام باقیمانده در اثر خستگی حرارتی، با تکرار تست کوئنچ و بررسی کاهش استحکامخمشی نمونهها مطالعه میگردد. برای بدست آوردن تنش حرارتی بوجود آمده در نمونهها در یک سیکل، از حل غیرخطی المان محدود با درنظرگرفتن تغییرات ضریب جابجایی حرارتی آب با دمای سطح، استفاده شده است. سپس نتایج بدست آمده وارد مدل آسیب پیشرونده پیشبینی کاهش استحکام ماده شده و ثوابت کاهش استحکام گرافیت در این روابط بدست میآید. در پایان نتایج پیشبینی کاهش استحکام با نتایج آزمون خستگی حرارتی در دو اختلاف دمایی متفاوت دیگر، مورد مقایسه قرار گرفته و رابطه آسیب پیشرونده بدست آمده برای کاهش استحکام گرافیت در اثر خستگی حرارتی صحهگذاری می گردد.