سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید طهرانی دهکردی – دانشکده فرش، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد
هوشنگ نصرتی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
محمود مهردادشکریه – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده:

در این مقاله بر مبنای روش اجزاء محدود، فرآیند کمانش بر روی نمونههای کامپوزیت ضربهخورده و ضربه-نخورده مشابه، شبیهسازی گردید، سپس با استفاده از استحکام کمانش باقیمانده میزان آسیب ایجاد شده در اثرضربه با شدت ۳۰ ژول در کامپوزیتهای خالص و مرکب درون لایهای تقویت شده با درصدهای مختلف بازالت و ، نایلون بررسی شده است. در نمونههای مورد بررسی نسبت حجمی الیاف بازالت به کل حجم در هر لایه برابر۱۰۰ ۷۵و۶۶و۵۰وهه۰درصد در نظر گرفته شد. برای ارزیابی شبیهسازیهای انجام شده، نتایج حاصل از تحلیل نرمافزاربا نتایج آزمایش کمانش در حالت تجربی مقایسه گردیده است. نتایج نشان میدهد که روش و مدل تئوری ارایه شده توانایی خوبی برای پیشبینی میزان آسیب ایجاد شده در اثر ضربه در نمونههای خالص و هیبرید بازالت و نایلون را دارا میباشد. همچنین این مدل به صورت دقیق، نحوه کمانش و موقعیت آن را در نمونههای ضربه-خورده و ضربهنخورده تعیین میکند