سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین پورتقی – کارشناس ارشد مهندسی عمران، باشگاه پژوهشگران جوان، واحد اردبیل، دانش
مهدیه ساعدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران-محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروان
رضا کارکن آزاد – مربی دانشگاه محقق اردبیلی
حسن امینی راد – استادیار، گروه مهندسی محیط زیست دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

بتن بدون اسلامپ، بتنی است که اسلامپ آن خیلی کم و یا صفر باشد که برای اهداف پیش سازی بهکار میرود. حساسیت بتن بدون اسلامپ نسبت به اجزای تشکیل دهنده، نسبت اجزای تشکیل دهنده، درصد تراکم و … پیش بینی مقاومت فشاری را دشوار میکند. در این تحقیق با در نظر گرفتن ساختار بتن به عنوان متغیر ورودی، شبکه عصبی و ویونت برای پیشبینی مقاومت ۲۸ روزهی بتن بدون اسلامپ آموزش و امتحان داده شدند. هدف اصلی این مقاله ارزیابی توانایی روش شبکه عصبی و حالت خاصی از شبکه عصبی موجکی تحت عنوان ویونت در پیشگویی مقاومت فشاری بدون اسلامپ میباشد. نتایج عددی بدست آمده حاکی از آن است که نه تنها شبکههای عصبی و ویونت در تخمین مقاومت فشاری از قابلیت بالایی برخوردارند بلکه شبکه ویونت نسبت به شبکه عصبی پیشخورد عملکرد بهتری را داشته است