سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعید حدیدی مود – دکترای مکانیک شکست، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
حامد علیدوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد
احسان اکرمی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رشد ترک در سازه ها از مهمترین عوامل شکست آنها است. پیش-بینی مسیر رشد ترک در یک سازه از مهمترین مسائل مورد بحث در مکانیک شکست است. تا چند سال گذشته مهمترین روش عددیمورد استفاده برای تحلیل ترک ها روش المان محدود بود که این روش با توجه به معایبی که داشت نمی توانست مسیر رشد ترک در یک سازه را پیشبینی کند. با به وجود آمدن روش المان محدودگسترش یافته پیش بینی این امر نیز امکان پذیر شد. همزمان با واردشدن این روش در نرم افزارABAQUSدر یک سال گذشته، امکان پیش بینی مسیر رشد ترک به کمک این نرم افزار به وجود آمد. این مقاله ضمن معرفی روش المان محدود گسترش یافته، به بررسی نتایج حاصله از این روش برای پیشبینی مسیر رشد ترک در یک صفحه سوراخ دار می پردازد