سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: نخستین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمودرضا حقی فام – عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
سینا سلطانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران-جنوب،

چکیده:

در این مقاله با بررسی الگوی سرعت باد و دوره های تکرار مربوط به آن، روش جدیدی جهت تخمین تولید نیروگاه های بادی و به تبع آن پیش بینی شاخص هایLOEE و LOLE که از جمله مهمترین شاخص های قابلیت اطمینان تولید هستند، ارایه شده است. بدین منظور از شبکه تست شش شینهRBTS نصب نیروگاه بادی روی یکی از شین های آن استفاده شده است سپس با استفاده از اطلاعات مربوط به مشخصه های تولید و بار این شبکه و اطلاعات آماری سرعت باد شهر زابل که طی ۴۵ سال گردآوری شده، محاسبات ماهیانه شاخصهای قابلیت اطمینان که منجر به کاهشخطای محاسباتی نسبت به محاسبات سالیانه می گردد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در راستای همانند سازی رفتار بار شبکه تست مورد مطالعه با شبکه قدرت ایران منحنی های تداومی بار این شبکه جابجا شده اند. پس از آن به معرفی روش جدید پرداخته شده و در نهایت در راستای بررسی مزیت این روشو مقایسه آن با روش متداول، از پیش بینی شاخص های قابلیت اطمینان چند سال مختلف با هر دو سبک و سپس مقایسه آنها با آنچه در این سالها به طور واقعی اتفاق افتاده، استفاده شده است