سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده روشنک امیر کیائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازههای دریایی – دانشکده فنی– دانشگاه گیلان
میرعبدال….حمید مهرداد – استادیار گروه مهندسی عمران-دانشکده فنی-دانشگاه گیلان
عطا ال…. غبرایی – دانشور گروه مهندسی عمران -دانشکده فنی-دانشگاه گیلان

چکیده:

سواحل ناحیه دلتایی رودخانه سفیدرود که تا کنون دستخوش تغییرات متمادی بوده اند، از جمله سواحل آسیب پذیر دریاچه خزر می باشند. در حال حاضر، به علت انباشته شدن رسوبات در طول مسیر تا مصب و تخریب آب شکن های واقع در محل مصب، احتمال تغییر مجدد مصب این رودخانه وجود دارد. بدین رو بررسی روند این تغییرات میتواند نقش شایانی در جلوگیری از پیامدهای زیان آور آن داشته باشد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات هیدرولیکی منطقه طرح و به کمک نرم افزار ۲۱ Mike ، روند تغییرات خط ساحل بررسی می شود. از نتایج این بررسی می توان در حفاظت از سواحل منطقه مورد نظر استفاده نمود.