سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی میرنژاد – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه گیلان
رضا انصاری – استادیار مهندسی مکانیک، ، دانشگاه گیلان

چکیده:

اخیراً بر پایهی دیدگاه مکانیک مولکولی و با استفاده از الگوی میلهای-حلزونی ۱، برای اولین بار یک عبارت تحلیلی برای مدول الاستیسیته و ضریب پوآسون نانولولههای کربنی ۲ ارائه شده است.این عبارتها تنها برای دو حالت خاص نانولولههای زیگزاگ ۳ و نانولولههای آرمچیر ۴ بدست آمده است. هدف از این مقاله، بدست آوردن عبارات تحلیلی برای مدول الاستیسیته، مدول برشی وضریب پوآسون یک حالت کلی از نانولولههاست. این عبارات تحلیلی برای اولین بار در ادبیات ارائه میگردند و خواص فوقالذکر را مستقیماً به کایرالیتی(n,m)و قطر نانولولهها مربوط میکنند.