سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حامد پوربافرانی – کارشناس ارشد استخراج معدن، مهندسین مشاور طاها، کارشناس گروه حفاری و ژ
سیدحسن خوشرو – هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مسعود شهریاری – سرپرست واحد حفاری و انفجار معدن مسسرچشمه

چکیده:

پیشبینی صحیح خردایشعامل مهمی در زمینه فراهم کردن تودهسنگ خردشده با توزیع ابعادی و خصوصیات مطلوب جهت بارگیری، خوراک سنگشکن، آسیا و انبار کردن خواهد بود. مطالعات زیادی در گذشته بر روی خردایش ناشی از انفجار صورتگرفته و روابطی نیز جهت پیشبینی آن ارائه شده است. اما با توجه به در نظر نگرفتن همزمان اکثر پارامترهای مؤثر بر انفجار در روابط تجربی موجود و با توجه به شرایط پیچیده حاکم بر عملیات آتشباری، نتایج بدست آمده چندان مطلوب نبوده است.در سالهای اخیر، به منظور پیشبینی نتایج انفجار، روشهای نوین مانند شبکههای عصبی مصنوعی گسترش زیادی پیدا کرده است. در این پژوهش تلاش شده که از شبکه عصبی برای پیشبینی اندازه سنگهای خردشده بوسیله انفجار براساس شرایط موجود و دادههای واقعی جمعآوری شده از انفجار استفاده شود. برای پیشبینی خردایش، شبکههای سه لایه برگشت خطا با الگوریتم آموزش لونبرگ- مارکوارت انتخاب گردید