سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدذاکر مشفق – استادیار دانشگاه صنعتی جندی شاپوردزفول
مهسا والی پور – دانشجوی کارشناسی مهندسی عمران

چکیده:

پیش بینی جریان دررودخانه ها یکی ازمهمترین ملزومات درمدیریت منابع آبهای سطحی به ویژه اتخاذ تدابیرلازم درمواقع سیلاب است پیش بینی جریان رودخانه درروشهای مفهومی مستلزم تعیین تعدادزیادی پارامتر دارای عدم قطعیت مختلف و روابط غیرخطی است که استفاده از روشهای مفهومی را به ویژه درمقوله کالیبراسیون مدل سخت و وقتگیر کرده اند بنابراین روشهای مبتنی برداده کاوی درسالهای اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند یکی ازمهمترین روشهای داده کاوی برنامه سازی ژنتیک است دراین تحقیق از روش برنامه سازی ژنتیک جهت پیش بینی جریان رودخانه و مشخصنمودن متغیرهای ورودی موثر استفاده شده است نتایج تحقیق حاضر دقت برنامه سازی ژنتیک را درپیش بینی جریان رودخانه و مدلسازی فرایند بارش رواناب تایید می کند.