سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریناز شجاع – کارشناسی ارشد سازه های ابی
محمدرضا نیکپور – عضو باشگاه پژوهشگران جوان
سولماز مهدوی – کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی
هاله آذرافزا –

چکیده:

پیش بینی و مدلسازی جریان رودخانه درمباحث مدیریت منابع آب و کنترل سیلاب رودخانه ها ازاهمیت بالایی برخوردار است دراین تحقیق مدل برنامه ریزی بیان ژن و سامانه استنتاج فازی – عصبی تطبیقی ازانواع افراز شبکه و دسته بندی تفریقی برای روندیابی جریان رودخانه به کارگرفته شدند مقایسه کلی نتایج نشان داد که مدل برنامه ریزی بیان ژن با داشتن مقادیرRMSE R2 برابر با ۲/۵۴و۰/۹۶ عملکرد بهتری داشت اما دربراورد دبی پیک سیلاب مدل فازی – عصبی از نوع افراز شبکه با میانگین خطای نسبی ۸/۷۸ درصد از خطایکمتری نسبت به سایرمدلها برخوردار بود.