سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی یزدانی – دانشگاه اصفهان – دانشکده اقتصاد و علوم اداری – گروه اقتصاد-
مجید معظمی – دانشگاه اصفهان – دانشکده فنی و مهندسی- گروه مهندسی بر – ق

چکیده:

انرژی به طور عام و انرژی الکتریکی به صورت خاص، از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی جوامع میباشد. پیش بینی تولید ومصرف احتمالی تولید کننگان و مصرف کنندگان از اهمیت بالایی در بهره برداری و برنامه ریزی توسعه سیستم های قدرت برخوردارو شبکه های عصبی جهت پیش بینی تولید و مصرف برق در سیستم ARIMA است. این مقاله به بررسی و مقایسه رفتار سری زمانی ۱قدرت ایران میپردازد. بدین منظور اطلاعات میزان تولید و مصرف انرژی به صورت سری زمانی سالانه از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۷ به عنوانپایگاه داده استفاده شده و میزان تولید و مصرف برق برای یک دوره ۵ ساله یعنی از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۲ پیش بینی شده است.در مقایسه با شبکه عصبی در پیش بینی میزان تولید و مصرف برق در ARIMA نتایج بدست آمده بیانگر دقت بیشتر سری زمانیسالهای آینده در شبکه سراسری برق ایران میباشد. همچنین این نتایج نشان میدهد که در دوره ۵ ساله آینده تولید برق رشدبیشتری نسبت به مصرف خواهد داشت.