سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پویان طالبی زاده – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مظفرعلی مهرابیان – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی عبدل زاده – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
محمدرضا عزمی – کارشناس ارشد مهندسی سیستم های انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

نیروگاه های خورشیدی دریافت کننده مرکزی از مهمترین انواع نیروگا ه های گرمایی- خورشیدی هستند که به دلیل امکان رسیدن به دماهای بالا و بازده حرارتی خوب، مورد توجه قرار گرفته اند. در این نیروگاهها، تعداد زیادی آینه که به آن ها هلیواستات گفته میشود نور خورشید را بر روی یک دریافت کننده مرکزی که در بالای یک برج مستقر است متمرکز می نمایند. هدف از انجام این پژوهش یافتن توان حرارتی دریافتی در برج دریافت کننده با در نظر گرفتناتلافات حرارتی ناشی از انتقال گرمای هدایتی و تشعشعی از سطح دریافت کننده در شهر کرمان می باشد. برای این منظور ابتدا زوایای مشخصه هلیواستات ها در روزهای مختلف سال با استفاده از هندسهبرداری تعیین شد. سپس طراحی میدان انجام شده و نحوه چیدمان هلیواستات ها در میدان تعیین گردیده است. در نهایت با در دست داشتن تعداد و مکان هلیواستات ها، توان حرارتی ایجاد شده دردریافت کننده مرکزی محاسبه شده است.