سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احسان روح الهی – دانشجوی کارشناسی ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مظفرعلی مهرابیان – استاد مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرتضی عبدل زاده – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان

چکیده:

در این تحقیق میزان انرژی خورشیدی دریافتی توسط یک نیم استوانه با استفاده از دادههای تشعشعی سازمان هواشناسی تعیین و با انرژی دریافتی روی صفحه تخت افقی مقایسه شده است. روش ایزوتروپیک لیو و جردن، برای محاسبهی انرژی خورشیدی متوسط ساعتی و روش میانگینK-T برای محاسبهی انرژی خورشیدیمتوسط ماهیانه در روز بکار گرفته شده اند. در مدل های فوق الذکر از اطلاعات تشعشعی دریافتی یک سطح افقی در شهرکرمان به عنوانوروردی استفاده شده است. میزان انرژی دریافتی روی نیم استوانه در جهات و ماههای مختلف سال مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در یک فضای محدود نیم استوانه انرژی بیشتری نسبت به صفحهی تخت افقی دریافت میکند.