سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده فنی مهندسی ، دانشگاه شهرکرد
مهرداد پورسینا – استادیار دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه اصفهان
زهره صحرانشین سامانی – کارشناس ارشد دانشکده مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی خمینیشهر

چکیده:

رولفورجینگ یکی از فرآیندهای شکلدهی فلزات است که درآن کاهش سطح مقطع قطعه یا بیلت داغ با عبور از بین دو قالب صورت میگیرد. این قالبها در خلاف جهت هم در گردش هستند و رویآنها یک یا چند شیار تعبیه شده است. در این تحقیق فرآیند رولفورجینگ داغ چهار مرحلهای با استفاده از روش اجزای محدود سه بعدی و به صورت ترمومکانیکی شبیه سازی شده است. تکرار اینشبیه سازی با تغییر پارامترهای موثر در نتایج خروجی امکان طراحی یک شبکه عصبی پیشخور سه لایه را فراهم میسازد. در واقع طراحی یک شبکهی عصبی مناسب به کاربر این امکان را میدهد که با انجام تعداد محدودی شبیه سازی شکل نهایی قطعه را در انتهای هر مرحله از فرآیند، در شرایط غیر تجربی پیشبینی نماید