سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیربابک رسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
بابک قالب سازجدی – استادیار مدعو دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

دراین مقاله درقالب یک مطالعه موردی تعداد مسافران هوایی داخلی و خارجی ایالات متحده به حسب ماه مدلسازی و پیش بینی میشود باتوجه به حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که یک شوک قابل توجه درتقاضای مسافرت هوایی ایجاد کرد تحیل مناسب این تغییر اهمیت فراوانی دارد سعی می کنیم با سه رویکرد این تغییر را تحلیل کنیم حذف ۲۴داده بلافاصله پس ازوقوع شوک بطوریکه گویی آن دوره زمانی متاثر ازشوک وجود نداشته است و یا جایگزین کردن ۲۴داده بلافاصله پس ازشوک ازطریق پس برون یابی با استفاده ازداده های قبل ازشوک و پیش برون یابی با استفاده ازداده های پس ازشوک و استفاده ازمدل تک متغیره ARIMA دوره ای و تحلیل مستقیم همه داده های اولیه با استفاده ازمدلسازی تحلیل مداخله با مبنا قرار دادن کمینه میانگین مربعات خطا به عنوان معیار اصلی مقایسه مدلها روش ۲ نسبت به روش ۳ و سایرمدلهای موجود درمطالعات مشابه کمی بهتر عمل میکند.