سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

داریوش محمودی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد هیدروژئولوژی دانشگاه تربیت معلم،گروه زم
محسن رضایی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
حسنعلی سراج – کارشناس مسئول و مدیر شرکت نوآوران سراج ابزار(متخصص در اجرای ابزار دقیق

چکیده:

امروزه اهمیت نگهداری و بهره برداری بهینه از سدها، این شریان های حیاتی؛ بر همگان آشکار شده است و انجام دقیق و برنامه ریزی شده این مهم امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.اگرچه طراحی و ساخت سدها امری مهم و خطیر است ولی پایش دائمی این سازه ها در طی ساخت و بهره برداری مسئله ایست که در صورت عدم توجه کافی،میتواند سبب نابودی سد شود و باعث خسارات جانی و مالی فراوانی شود. به دلیل همین مسائل امروزه از ابزار دقیق برای پایش سدها استفاده می گردد که در این میان پایش فشار در بدنه سدها درحین ساخت و بهره برداری می تواند از خسارات احتمالی جلوگیری کند.معمولا فشار ها به دو صورت منفذی و اشباع مورداندازه گیری و پایش قرار می گیرند که برای این مهم از پیزومترها استفاده می گردد. جهت اندازه گیری فشار منفذی ازپیزومترهای آپلیفت سنج و جهت فشارهای اشباع از پیزومترهای عادی که ارتفاع ستون آب را در دو سوی پرده آببند اندازه می گیرد استفاده می گردد.