سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدصادق عزیزیان – کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی و مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهن
هانیه بابایی – دانشجوی رشته خدمات جهانگردی مرکز آموزش علمی کاربردی میراث فرهنگی، ص

چکیده:

در فرهنگ اسلامى سیاحت به عنوان سیر آفاق در برابر سیر انفس مورد توجه قرار گرفته است. اسلام به انسان و نیازهای او نگاه ویژه ای دارد و آنچه را که به واقع زندگی را لذ ت بخش و آسان می کند و در جسم و روح و روان انسان موثر است به رسمیت می شناسد. در دنیای ماشینی امروز انسان بیش از گذشته به استراحت و گردش نیازمند است تا آثار ناشی از فشارهای روحی و روانی را حتی المقدور خنثی کند زیرا از این منظر، گردشگری و سیاحت یک تجربه درو نگرایانه است. بشر م یخواهد لحظاتی را بدست آورد که جان و روح خسته، مکدر، تاریک و متلاشی شده اش به آزادى، فراخى، لذت و زیبایی ماورایی برساند، می خواهد از این راه معنویت زندگی اش را تأمین و فروریختگی اش را جبران کند. مذهب و معنویت از گذشته تاکنون از مهمترین انگیزهها برای سفر بودهاند، سفرهای مذهبی تحت عنوان زیارت قدمتی به تاریخ ادیان دارد. هدف اصلی بسیاری از این زائران ارتباط برقرار کردن با افراد، مکانها و وقایع مقدس بوده و هست. سفرهای مذهبی چه در قالب زیارت و چه در قالب دیدن از اماکن مقدس سایر ادیان، کارکردهای مختلفی در حوزههای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و … به دنبال دارد. تاثیر این اماکن در سفرهای مذهبی به خاطر قرار گرفتن در مکان معنوی دو چندان شده و رشتهای نامرئی اما محکم میان امروزیان و نیاکانشان ایجاد میکند. پیوند فرد با گذشته خود جایگاه محکمی در جهان هستی برای او ایجاد نموده و به نوعی هویت ساز است. کردستان اصلی ترین محل زندگی قوم کرد است. این استان در غرب کشور واقع شده و با داشتن کوهستانها و دشتهای پهناور و گیاهان و جانوران متنوع، منطقهای به یاد ماندنی برای طبیعت دوستان و گردشگران میباشد. اورامان منطقه مورد مطالعه این تحقیق ناحیه وسیعی است که سراسر جنوب استان کردستان را در بر گرفته و یکی از مناطق خوش آب و هوای استان کردستان است که با توجه به کوهستانی بودن آن از نظر استعدادها و توانمندی گردشگری و مواهب خدادادی دارای ویژگیهای نادری است که میتواند موجب جذب گردشگران خارجی و داخلی شود. این مقاله درصدد است ضمن معرفی پیر شالیار یکی از بزرگان دینی منطقه و مراسم مختلفی که هر ساله در روستا و بر سر مزار این پیر انجام می- شود، تأثیر این زیارتگاه و مراسم را بر رونق صنعت توریسم و جذب گردشگر در منطقه مورد بررسی قرار دهد