سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی باقر طاهری نیا – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا
مرتضی قائمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا
مریم بخشی – کارشناس ارشد زبان و ادبیات عربی

چکیده:

قرآن کتاب تربیت هدایت است و یکی از مهمترین عوامل بهره گیری آن از داستان ویژگی تربیتی آن است داستان به ویژه داستانهای قرآنی به خاطر دارا بودن جنبه های هنری جذبه و کشش عنصر تشویق وداشتن جنبه های عبرت و اندرز اثری عمیق دردلها دارد یکی ازاین داستانها داستان ح ضرت سلیمان ع است که اکنده از پیامهای تربیتی و اندیشه های ناب قرآنی است ازجمله این پیام ها شروع کارها با نام خداوند مشورت کردن با دیگران و پرهیز از خود رایی عدم سوء استفاده از مشاوره دیگران حفظ آرامش و پرهیز از شتاب شکر نعمت الهی و عدم پیروی ا زشیطان تشویق به علم آموزی و …. می باشد ضرورت انجام پژوهش آن است که از جنبه های تربیتی داستان حضرت سلیمان ع که تاکنون ناشناخته مانده اند پرده برداشته تا زمینه درک و فهم عمیق معانی و مفاهیم تربیتی و عمل به ان فراهم آورده شود.