سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدقعلی زمانی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقی
اژدر عنابی میلانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی
احمد بایبوردی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اذربایجان شرقی
رسول احمدی عدلی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی

چکیده:

برخی از دانشمندان افزایش توفان ها وگردبادهای سهمگین را یکی از نتایج گرم شدن کره زمین قلمداد می کنند اغلب کارشناسان اقلیمی معتقدند که این روند م یتواند به وقوع خشکسالی ها سیل ها، بادهای گرم و توفانهای مهیب تر منجر شود دراین راستا با افزایش دمای زمین چرخه گیاهان زراعی و باغی تغییر پیدا می کند بطوریکه با کمترین تغییرات آب و هوایی باعثکاهش تولید ، باروری ، طول عمر، نارسی و کاهش جوانه زنی در گیاهان می گردد. تغییر محل رویش طبیعی گونه های گیاهی جنگلی بخصوص گونه های مقاوم و انقراض گونه های نیمه مقاوم از نمونه های این تاثیرات می باشند رویش طبیعی گیاهان جنگلی آشفته شده و منجر به کاهش تولید چوب و محصولات غیرچوبی در جنگل می شود. در اثر کاهش مقدار علوفه در جنگلها که می تواند در برخی موارد نشانه ای از شروع بیابان زایی باشد شرایط زیست محیطی برای حیات وحش در مناطق جنگلی به سرعت نامساعد می گردد.