سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی نسیمی – دکترای مدیریت و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
سارا محمدی صفت – مدرس گروه مدیریت دانشگاه رامسر تنکابن
سمیرا ناصری – دانشجوی کارشناسی مدیریت بازرگانی تنکابن

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی تأثیرات کیفیت رابطه مسئولان حسابداری و شرکت با مشتریان می پردازد. این مقاله تأثیرات هر دو گونه کیفیت روابط را بر پیامدهای رابطه ها بررسی می کند، از جمله: وفاداری، ارزش روابط و عملکرد افراد. ثبات و سرمایه گذاری های خ اص روابط به علت تسهیل ساختارهای بین کیفیت روابط و پیامدهای روابط مورد امتحان قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که کیفیت روابط با مسئولان حسابداری مستقیماً با وفاداری و درک ارزش روابط مرتبط است. هر چند، کیفیت رابطه ها با شرکت به صورت غیر مستقیم با وفاداری ارتباط دارد. نخستین نگرش به کیفیت، قابلیت پاسخگویی به استفاده کنندگان اقلام حسابداری می باشد.