سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا باغیانی – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشکده جغرافیا دانشگاه ت
حمیده نورانی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم دانشگاه آزاد اسلامی واحد عل

چکیده:

بسیاری از روستاهای کشور با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه بوده و در آنها کمتر اثری از توسعه پایدار دیده می‌شود. با توجه به ماهیت اکوتوریسم و همخوانی و سازگاری آن با توسعه پایدار، این فعالیت می‌تواند رونق اقتصادی روستا را در پی داشته و سلامت اجتماعی و حفظ محیط زیست را تضمین نماید. هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثرات اکوتوریسم بر روستاهای دهستان شیرکوه در استان یزد از نظر زیست محیطی از دید مدیران روستایی می باشد. سؤال اصلی پژوهش این است که اکوتوریسم چه اثراتی بر روی محیط زیست روستاهای مورد مطالعه داشته است. جامعه آماری مورد مطالعه شامل ۴ روستا از مجموعه روستایی ده‌بالا در استان یزد می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای و انجام مطالعات میدانی جمع‌آوری و سپس با به‌کارگیری نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که اکوتوریسم و فعالیتهای گردشگری در روستاهای مورد مطالعه اثرات زیست محیطی مختلفی از قبیل تخریب باغات و اراضی کشاورزی و افزایش آلودگی ها را به دنبال داشته است.