سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین رضاطاهری – استادیار دانشگاه پیام نور کبودرآهنگ
لیلا مرادی – مدرس دانشگاه پیام نور همدان

چکیده:

مقاله حاضر به بررسی چالشهای پیش روی تعلیم و تربیت دینی می پردازد پلورالیسم دینی از مباحث تاثیر گذار برروی تعلیم و تربیت دینی است به منظور تبیین چالشهای پلورالیسم دینی برتربیت دینی ابتدا به ارایه تعاریفی از تکثرگرایی دینی تعلیم و تربیت دینی تعلیم دینی و تربیت دینی پرداخته شده سپس به بیان نقش تکثرگرایی دینی برتعلیم و تربیت دینی و چالشهای آن پرداخته شده است به ترتیب چالشهای نظری و عملی روشها و محتوای تعلیم و تربیت دینی تکثرگرا بیان شده است همچنین چالشهای نظری و عملی روشها و محتوای تعلیم و تربیت دینی تکثرگرا درایران به عنوان مطلب پایانی بیان گردیدها ست.