سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی زینالی – کارشناسان ارشد هیدروژئولوژی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
محمدعلی حسن پوراقدم – کارشناسان ارشد هیدروژئولوژی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی
فیروزه میرحیدری – کارشناسان ارشد هیدروژئولوژی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

چکیده:

دشت شبستر- صوفیان از جمله دشتهای مهم استان آذربایجان شرقی می باشد که در شمال شرق دریاچه ارومیه واقع شده است. در این منطقه، آبهای زیرزمینی به عنوان منبع استراتژیک و قابل دسترس، نقش مهم و حیاتی را در تأمین نیازهای آبی مختلف شرب، صنعت و کشاورزی ایفا می نماید. بهره برداری بی رویه از آبهای زیرزمینی جهت مصارف کشاورزی و همچنین کاهش نزولات جوی و وقوع خشکسالی ها در سالهای گذشته سبب افت شدید سطح آب زیرزمینی در دشت مذکور گردیده است. بطوریکه متوسط تراز آب زیرزمینی در طول دوره آماری ۲۴ ساله(سال آبی ۶۶-۶۵ تا ۸۹-۸۸ برابر ۸/۵۷ متر افت داشته است (بطور متوسط ۳۶ سانتیمتر در سال). طبق بررسیهای بعمل آمده، افت ایجاد شده در سطح آب زیرزمینی دشت، پیامدهای منفی مختلف همچون: خطر پیشروی آب شور دریاچه، تنزل کیفیت آب زیرزمینی، فرونشست زمین، خشک شدن و یا کاهش آبدهی چاهها و به تبع آن توسعه کف شکنی و افزایش هزینه پمپاژ آب داشته است. بنابراین تعادل بخشی آبهای زیرزمینی دشت امری ضروری می باشد. در این تحقیق با استفاده از آمار و اطلاعات موجود، تغییرات کمی و کیفی آبهای زیرزمینی دشت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و ضمن پرداختن به تبعات منفی ناشی از افت سطح آب زیرزمینی، نهایتاً راهکارهای لازم برای تعادل بخشی آبخوان دشت پیشنهاد شده است