سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یاشار لطفی – کارشناس محیط زیست
محمود جوهرزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

هدف از این پژوه آشنایی با واژه توریسم، ذکر پیامدهای ناشی از آن بر محیط زیست و بیان راهکارهای مبارزه با این مشکلات است. جهانگردی که امروزه بصورت یکی از مهمترین فعالیتهای اناسن معاصر درآمده است، چشم اندازهای جغرافیایی و طبیعی را بشدت تغییر می دهد و چه بسا ویرانی جنگلها، دشتها، آلودگی رودها و دریا و تخریب مناظر زیبا را سبب شود. روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، کاوش های اینترنتی و با توجه به نتایج بدست آمده از پژوهش های اندیشمندان و محققین در گذشته و با مراجعه به مؤسسات ذیربط و پژوهش های میدانی و مشاهدات عینی تهیه گردیده است. دستاوردها: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که صنعت توریسم اثرات بسیاری بر محیط زیست داشته که عبارتند از: آلودگی آب با رها سازی فاضلاب ها، تولید زباله توسط توریست ها، آلودگی هوا وصدای حاصله از حرکت خودرو ها و هواپیماها، همچنین گردشگری بیش از هر چیز نیازمند تسهیلاتی همچون راهسازی ایجاد هتل، و امکانات مشابه می باشد. به هم خوردن تعادل اکولوژیکی محیط، تغییر کاربری اراضی، از بین رفتن چشم اندازها و توسعه شهری نیز از دیگر عوارض گسترش این صنعت می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به دستاوردها نتیجه می گیریم که صنعت توریسم علاوه بر اینکه در اقتصاد یک کشور مؤثر است، می تواند آلودگی هایی را ایجاد کرده که در این مقاله راهکارهایی جهت کنترل انواع آلودگی نظیر آلودگی آب، خاک، صوت، هوا و غیره و پیشنهاداتی جهت حفظ منابع از آلودگی و جلب هر چه بیشتر توریست ارائه شده است.