سال انتشار: ۱۳۷۴

محل انتشار: اولین همایش ملی فرسایش و رسوب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

بهروز شکوری – مرکز علوم اکرواکولوژی وزارت کشاورزی جمهوری اذربایجان
مقصود اکبرزاده –

چکیده:

در اثر بروز فرسایش تاثیرات منفی در توازن انرژی و تجمع انرژی در خاک بوجود می اید بنابراین وجود یا نابودی یک یا گروهی از گیاهان در یک قسمت از بیوسفر تصادفی نبوده بلکه حاصل تغییرات پیچیده انرژی در محیط خاک و اتمسفر می باشد دراین مقاله سعی شده است که پیامدهای فرسایش را از دیدگاه تعادل انرژی در خاکهای مختلف مورد ارزیابی قرار داده و در مورد پتانسیل حاصلخیزی زمین توان بیولوژیکی وکلا مقدار بیوانرژی خاکهای تحت ازمایش یک تقسیم بندی انجام گیردبرای این منظور مطالعاتی در سیستم های خاکهای کوهستانی و گیاهان غالب در نقاط بدون فرسایش و با فرسایش متوسط صورت گرفت و انرژیهوموس مواد الی توده های گیاهی میکروارگانیسم ها و پروسه های انزیمی مورد بررسی و توان انرژی هر بخش معین و به این ترتیب میزان خساراتی که در اثر بروز فرسایش به پارامترهای بیوسفر بخصوص به توان انرژی بین آن وارد می شود تعیین گردید.