سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

الهه انزایی – دانشجو دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور تهران”

چکیده:

جهانی شدن پدیده ایست که در تمامی ابعاد زندگی در حال تاثیر می باشد. این تاثیرات امروزه نسبت به گذشته بیشتر می باشد، چرا که امروزه با توسعه فناوری و پیشرفت های تکنیکی این تاثیرات عمیق تر و با وسعت بیشتری خواهد بود. به هر حال و دگرگونی در ذات جهان و همه پدیده « پویایی » . است و هرگز دارای حالت ایستایی نیست « شدن و دگرگونی » جهان در حال های مرتبط و به ویژه داخل آن وجود دارد. از جمله پیامدهای مهم جهانی شدن، تاثیر آن بر فرهنگ نواحی می باشد، این تاثیرات می تواند هم موجب همگرایی و هم واگرایی نواحی فرهنگی گردد. در این مقاله بدنبال آن می باشیم که جهانی شدن چه موقع موجب همگرایی و چه موقع موجب واگرایی نواحی فرهنگی می گردد.