سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهری رضایی – کارشناس ارشد محیط زیست
زهرا صادق – کارشناس محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

آلودگی نوری از جمله جدیدترین مباحث آلودگی های محیط زیست به شمار می رود که از ابعاد مختلف از جمله بعد اکولوژیک، بوم شناختی، اقتصادی و امنیت اجتماعی حائز اهمیت است ابعاد وسیع این الودگی درایجاد بیماریهای جسمی – روحی در انسان, تاثیر بر ریتم تغییرات روزانه و فصلی حیات و حش نظیر مهاجرت و تاثیرات مشهود بر گلدهی و بذر افشانی گیاهان سبب شده است تا سازمانهای مسئول حفاظت محیط زیست در دنیا نسبت به وضع قوانین و استانداردها یی در جهت۰ کنترل و کاهش این الودگی اقدام نمایند در این تحقیق ضمن معرفی اجمالی تاثیرات زیست محیطی الودگی نوری در ابعاد متفاوت, استانداردها و قوانین زیست محیطی موجود در تولید سیستم های روشنایی, حد مجاز انتشار نور, استانداردهای حد روشنایی در معابر و مکانهای فعالیتی در کشورهای مختلف بررسی شده و پیشنهاداتی در خصوص اصلاح سیستم روشنایی در ایران ارائه شده است