سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محدثه امیری – دانشجوی کارشناسیارشد رشته مرتعداری
حمیدرضا سعیدی گراغانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مرتعداری
قدرت اله حیدری – استادیار دانشگاه علومکشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

طوفانهای گردوغبار رخدادهای طبیعی هستند که بطور گسترده در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا رخ میدهند این طوفانها نتیجه فرسایش بادی است اثرات این پدیده در شرایط خشکسالی تدریجی و پیامدهای آن درخشکسالی های شدید فاجعه امیز است درایران نیز فرسایش بادی یکی از معضلات مناطق خشک و بیابانی ازجمله استان کرمان است این فرایند در شرایط رخ میدهند که علاوه بر وجود خاک حساس، باد دارای حاکمیت و سرعت قابل توجه است وقوع طوفانهای ماسه ای گردوغبار دراین مناطق بعضا باعث تاریکی هوا در طول روز ایجاد محدودیت درکارهای روزمره و مختل شدن کار و تولید و زندگی می گردد. منطقه شورآبادی در استان کرمان از جمله مناطقی است که این پدیده به شدت جریان دارد لذا دراین تحقیق سعی شده است تا به بررسی فرسایش بادی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی حاصل از آن پرداخته شود.