سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا تاج آبادی – پژوهشگر و کارشناس ارشد
سمیه شعبانی – لیسانس دادگستری شهرستان اراک
محمد رحیمی – کارشناس آموزش

چکیده:

هدف ازارائه این مقاله بررسی و تحلیل آثارو پیامدهای اثربخش نماز درآرامش روحی و ارتقای بهداشت روان و سلامت انسان است برای داشتن بهداشت روانی خوب شرایطی وجود دارد روبرو شدن با واقعیت سازگار شدن با تغییرات گنجایش داشتن برای اضطراب ها کم توقع بودن احترام قایل شدن به دیگران دشمنی نکردن با دیگران و کمک رساندن به مردم و مهیا نشدن بهداشت روانی دریک فرد زمینه را برای پیدایش انواع دشواریهای روحی و روانی مثل افسردگی اضطراب نابسامانی های روحی انواع بیماریهای روحی روانی استرس و …. فراهم می کند مطالعات نشان داده است که اشخاص مذهبی کمتردچار افسردگی و اضطراب می شوند پژوهشهای زیادی نشان داده اند که حضور مذهب و انجام فرایض دینی می تواند دربرابر مسائل و مشکلات روحی روانی انسان را محافظت نماید مذهب نیایش و ارتباط با خداوند راهی است که بشر پس از قرن ها جدایی از آن دیگر بار به سویش بازگشته و به توانایی های عمیق و کارساز آن درمبارزه با مشکلات زندگی جدید که اضطراب نیز ثمره آن است پی برده و دیگر نمی تواند منکر تعامل بین روانپزشکی روانشناسی و حتی درمواردی پزشکی از یک سو و مذهب از سوی دیگر شود.