سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا صالحی – کارشناس آموزش

چکیده:

منطقه ۶ عملیات انتقال گاز, آموزش را نه هزینه بلکه سرمایه گذاری در زمینه منابع انسانی دانسته و با بهره گیری ازISO 10015 با وجود محدویت امکانات, تامین کنندگان و .. ) , توانسته است گام های موثری در زمینه افزایش اثربخشی بردارد. این نکته قابل تامل است که صرفا آموزش و اجرای دوره های آموزشی نمی تواند به سازماندر راه رسیدن به اهداف خویش کمک کند آموزشها باید با توجه به اصول و روشهای علمی بنا گذاشته شوند تا نتیجه به دست آمده نیازهای موجود را برطرف سازد در غیر این صورت آموزشهای بدون نیاز سنجی و اثر بخشی باعث هدر دادن سرمایه ها ی سازمان نیز می شوند.در این مقاله سعی شده است به طور مختصر فرآیند آموزش تشریح گردد.