سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

چکیده:

حضوردربازارهای جهانی و ایجاد توان رقابتی درسازمان ها و بنگاه های اقتصادی جهت نیل به اهداف تعیین شده درسطح کلان توسعه اقتصادی ملی نیازمند مطالعه شناخت و پیاده سازی و اجرای ابزارهای قدرتمند و شناخته شده درعرصه ها و حوزه های مختلف کسب و کار درسطوح داخلی فرایند بنگاه ها می باشد درراستای سیاست های کلی توسعه اقتصادی و درجهت تولید درکلاس جهانی حوزه تولید قطعات پرسی ایران خودرو درسال ۱۳۸۴ بران شد تا با مطالعه ابزارها و تکنیکهای قدرتمندو شناخته شده درسطح کلاس جهانی به کسب مزیت های رقابتی و کاهش ریسکهای پیش رو درعرصه رقابت جهانی بپردازد ازجمله یکی از این تکنیکهای قدرتمند که پیاده سازی و اجرا گردیده است. فلسفه TPM م یباشد. درتدوین این تجربه سعی شده استکه به معرفی فلسفه TPM به عنوان یک ابزار و تکنیک قدرتمند درراستای کاهش و از بین بردن شش ضایعه بزرگ درفرایندهای تولید که باعث افزایش توان رقابتی می گردد و همچنین به فعالیت ها و اقدامات صورت گرفته درراستای استقرار و پیاده سازی این فلسفه درسطح حوزه تولید قطعات پرسی ایران خودرو پرداخته شود.