سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی گرد – کارشناس ارشد
امیرمحمد گل محمدی – کارشناس ارشد
منیر محمودی – کارشناس ارشد
زهرا موحدی – کارشناس ارشد

چکیده:

کنترل کیفیت آماری استفاده ازتکنیک های اماری به منظور کنترل فرایندهای مختلف می باشد یکی ازصنعتهای مهمی که نیازبه کنترل محصولات خود درتمام طول فرایند دارد صنایع مواد غذایی است که دربین آنها محصولات لبنی ازحساسیت زیادی برخوردارند درکارخانه های لبنی درابتدای ورود ماده اولیه شیر درحین فرایند و درمرحله پایانی قبل ازتحویل به مصرف کننده فرایند کنترل کیفی انجام می شود درکار حاضر به دلیل وجود پارامترهای مهم کیفی درشیر و ارجح بودن نسبت به محصولات دیگر فرایند کنترل کیفی را برای مرحله نهایی محصول شیر انجام داده ایم بدین منظور نمونه برداری ازسه مشخصه کیفی چگالی چربی و اسیدیته انجام گرفته است و پس از ازمون نرمال بودن مشاهدات نمودارهای کنترلی برای هریک از مشخصه ها ترسیم شده است.