سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاظم افرادی – دانشجویکارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

جنگ به عنوان یکی از بحرانهای انسان ساخت دربسیاری از موارد شهرها را به عنوان مراکز مهم یک کشور موردتهدید قرار میدهد از آنجایی که شهرهای کشورمان بالاخص شهرهای مرزی ازهجمه دشمنان مصون نبوده اند ونخواهند بود اینپژوهش با پیشنهاد پدافند غیرعامل به عنوانیک یاز راهکارهای مدیریت قبل ا ز وقوع بحران و روش کتابخانه ای وتحلیلی دستورالعمل هایی را درسطح کوچکترین واحد تقسیمات شهری یا به عبارتی بلوک شهری و همچنین اجزای آن یعنی قطعات و ساختمان ها ارایه میدهد حیطه این دستورالعمل ها طیفی از ابعاد واندازه بلوک ها قطعات و ساختمان ها نسبت توده و فضا محل قرارگیری ساختمان ها درقطعات و …. را شامل می گردد درنتیجه می توان گفت تنها پدافند غیرعامل را می توان به عنوان سیاستی درجهت کاهش خسارات یکی از بحرانهای انسانی یعنی جنگ آن هم قبل از وقوع بحران به کارگرفت بلکه قابلیت کاربرد درسطوح شهری و کلان حتی درسطح بلوک شهری و اجزای آن نیز از دیگر مزایای پدافند غیرعامل است که دراین پژوهش مختصرا به راهکارهای عملیاتی ساختن آن پرداخته شد.