سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی محرابی – کارشناس ارشد سنجش از دور و GIS مشاور آب و فاضلاب استان یزد
علی اکبر پورقاسمی – کارشناس نقشه برداری

چکیده:

در مقاله حاضر اقدام به شرح چگونگی ایجاد سیستم اطلاعات مکانی و سپس طراحی پایگاه اطلاعات زمینی Geospatial database ، شبکه هندسی Geometric network و انالیز های مربوطه در شهر تفت در استان یزد پرداخته شده است ابتدا و پس از بررسی داده های مکانی و توصیفی اولیه اطلاعات مکانی به کمک نقشه برداری غنی سازی شده و اطلاعات توصیفی نیز با طراحی و تکمیل فرمها و تدوین نحوه کدگذاری اطلاعات جمع اوری گردیدند. در ادامه کلاسهای عارضه ایجاد و با قوانین توپولوژی خطاهای مکانی رفع گردیده و اطلاعات توصیفی به آنها لینک گردیدند. سپس در فضای پایگاه داده طراحی شده دسته داده های عارضه ایجاد و کلاسهای annotation رابطه و اندیکسها و … اضافه شده اند. بعلاوه شبکه های هندسی برای پیاده سازی انالیزهای حوادث و اتفاقات نیز طراحی شده و قوانین اتصال جهت مدلسازی جهت حرکت آب پیاده سازی شده است.