سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی دانشخواه – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
حسین بابایی – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، بابل، ایران
پیمان یادگاری – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
حسین ترکمن – دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده:

موتورهای سوئیچ رلوکتانس، بدلیل برتریهایی که نسبت به ماشینهای الکتریکی دیگر دارند، در طی سالیان اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته و کاربردهای فراوانی در صنعت پیدا نموده اند. یکی از فاکتورهای مهم در این نوع از موتورها، داشتن یک مبدل توان مطلوب می باشد تا حتی المقدور امکان دستیابی به حداکثر تواناییهای ذاتی موتور فراهم گردد و در حد امکان با کنترل مناسب، معایب ذاتی و غیر ذاتی موتور کمینه یابد. فایده های ناشی از شبیه سازی و تجزیه و تحلیل سیستم ها بر هیچ کس پوشیده نیست. در واقع با پیشرفت هایی که الکترونیک قدرت داشته و ساخت قطعاتی الکترونیک قدرت ، فاصله بین شبیه سازی و پیاده سازی سیستم بسیار ناچیز شده است. در این مقاله چهار مبدل جدید توان مدلسازی شده است و نتایج حاصل از آن با یکدیگر مقایسه می شوند تا نواقص و ویژگیهای برجسته هر یک ارائه شود