سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ابراهیم پور – استادیار دانشگاه کاشان
اعظم اصیلیان بیدگلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

چکیده:

یکی از روشهای پرکاربرد ADAboost ترکیب طبقه بندها درشناسایی الگو می باشد از آنجا که پیچیدگی محاسباتی این الگوریتم درمرحله یادگیری بسیار زیاد است پیاده سازی موازی آ ن می تواند کمک زیادی به بهبود کارایی این الگوریتم کند بنابراین دراین مقاله سعی شده است با استفاده از جعبه ابزار محاسبات موازی matlab الگوریتم به گونهای تغییرداده شود تا بخشهایی از آن که قابلیت موازی سازی دارد به طور همزمان برروی کلاستری از رایانه ها اجرا شود به این ترتیب سرعت یادگیری داده های آموزش و بدست آوردن طبقه بند ترکیبی در مقایسه با نمونه ترتیبی آن بیشتر خواهد بود.