سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا رهبرهادی بیگلو – دانشجوی کارشناسی ارشد، عضو باشگاه پژوهشگران جوان ، دانشگاه آزاد اسلا
نگار بی غم – دانشجوی کارشناسی ارشد
حبیب ابراهیم پور – استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مدیریت، اردبیل، ایران.
محمد باشکوه اجیرلو – استادیار، دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مدیریت، اردبیل، ایران.

چکیده:

موضوع مقاله عبارت است از پیاده سازی مهندسی ارزش در مدیریت انرژی. اهداف این مقاله در چهار بخش ذیل عبارتند از: بخش اول شامل؛ آشنایی با تعاریف اولیه و پایه ای ارزش و مهندسی ارزش.و بررسی مولفه های ارزش، اساسو اهداف مهندسی ارزش.بخش دوم شامل ؛ بررسی الگوریتم و مدل حل مسئله و موانع و محاسن و چالش های اجرایی مهندسی ارزش. بخش سوم شامل؛ آشنایی با مفهوم، اهداف و عوامل دخیل در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی و دربخش چهارم؛کاربرد مهندسی ارزش در صنایع مختلف و یک نمونه از نتیجه کاربرد مهندسی ارزش در بهبود مصرف انرژی یک ساختمان مسکونی مورد مطالعه واقع شده است. مطالب ارائه شده نتیجه بررسی و مطالعه مطلب دانشگاهی و مقالات مرتبط با محور عنوان شده و تجارب به دست آمده در عرصه ی طراحی و اجرای تاسیسات صنعتی و ساختمانی می باشد لذا نتیجه بررسی در پایان نوشتار با ذکر مدل نهایی راهکارهای غیر نفتی کاهش مصرف انرژی در ایران و با ارائه برنامه هایی در راستای مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی در مراکز و سازمان ها ، به پایان رسیده است.